Con trai ko những hiếu với Mẹ mà rất hiếu bạn nữa, đi đâu cũng kè kè mấy đứa bạn học từ nhỏ mới chịu á,…

Con trai ko những hiếu với Mẹ mà rất hiếu bạn nữa, đi đâu cũng kè kè mấy đứa bạn học từ nhỏ mới chịu áP/s: con lớn rồi chỉ thik đi với bạn thôi nếu Mẹ muốn đi với con thì phải... Read More

6-12-2017✍️️, Tất cả những gì chúng ta có là kết quả của những gì chúng ta nghĩ và đã hành động,, Tâm trí là…

6-12-2017✍️️Tất cả những gì chúng ta có là kết quả của những gì chúng ta nghĩ và đã hành động,Tâm trí là quan trọng Chúng ta thường xuyên nghĩ cái gì thì kết quả sẽ trở thành cái đó.... Read More