Hai con người, một lời khuyên, Trái đất đang nóng dần lên, nhiều hiện tượng thời tiết diễn ra mỗi ngày bất…

Hai con người, một lời khuyên Trái đất đang nóng dần lên, nhiều hiện tượng thời tiết diễn ra mỗi ngày bất thường so với nhiều thập niên qua. Băng tan ở Bắc cực làm cho luồng khí lạnh ở... Read More