Suy nghĩ cho con

Thời gian gần đây, con thấy chị Hai thay đổi nhiều quá. Nhất là từ khi có một nhóm bạn học của chị từ thị xã về thăm gia đình ta. Bạn của chị Hai rất mô đen, quần áo tân thời, nói năng bạo... Read More

Kịch mới

Đoàn kịch nói quân đội với “cuộc gặp gỡ muộn màng”: một kết cấu chưa đủ sức thuyết phục Điều có thể nói trước hết, là sự cố gắng của anh chị em diễn viên trên sàn diễn. Một Phạm... Read More