Bạn nào có ý muốn sd sp #Swhite thì nên nhớ kỹ khi da bạn bị mụn nên nghĩ đến sd #nabac đầu tiên nhé , đừng thấy…

Bạn nào có ý muốn sd sp #Swhite thì nên nhớ kỹ khi da bạn bị mụn nên nghĩ đến sd #nabac đầu tiên nhé , đừng thấy ngta sd face rùi muốn sd theo trong khi da b chưa điều trị mụn -da ko đc khoẻ thì b có sd... Read More