Tệp test mãi rồi cũng ra => Quan trọng là Content

Tệp test mãi rồi cũng ra => Quan trọng là Content
Content viết mãi rồi cũng hay => Quan trọng là Sản phẩm
Sản phẩm dùng nhiều rồi cũng nhàm => Vậy phải làm gì hả Thầy?
– Phát triển sản phẩm mới => Sản phẩm mới rồi cũng nhàm thì sao hả Thầy?
– Thì em giàu “mẹ” nó rồi ?
– Vâng Thầy rất ngầu ☺


Facebook: https://www.facebook.com/ttcpvnn

10 thoughts on “Tệp test mãi rồi cũng ra => Quan trọng là Content”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *