#ĐMCS, đề nghị chia phần tiền bồi thường tới tất cả những ông dính dáng bộ máy công quyền

#ĐMCS, đề nghị chia phần tiền bồi thường tới tất cả những ông dính dáng bộ máy công quyền. Chức càng to càng gần tỷ trọng càng cao ở tất cả các ngành nghề. Thử xem nửa năm sau có khác không. Bộ máy lập hành, lập pháp và tư pháp đều như củ lạc.
P/s: Nếu có điều kiện bị trục xuất sang mỹ, pháp thì mình tình nguyện bị trục xuất. Sống khổ quen rồi, ở xứ thiên đường không chịu được.


Facebook: https://www.facebook.com/huyduc.nq

2 thoughts on “#ĐMCS, đề nghị chia phần tiền bồi thường tới tất cả những ông dính dáng bộ máy công quyền”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *