Sự thật là cho con vào lớp 1 mình chỉ có nhu cầu giúp bạn ấy biết đọc, viết, tính toán cộng trừ

Sự thật là cho con vào lớp 1 mình chỉ có nhu cầu giúp bạn ấy biết đọc, viết, tính toán cộng trừ. Sau một năm, mình lại có nhu cầu giúp bạn ấy dám làm sai. Không hiểu nó lôi ở đâu ra suy nghĩ mình phải luôn hoàn hảo với đống bài tập cô giao.


Facebook: https://www.facebook.com/dinh.huyen1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *