Mua cho Nhọt cái cặp chống gù nặng 910gr, made in japan

Mua cho Nhọt cái cặp chống gù nặng 910gr, made in japan. ( có nhiều loại cặp, có cả loại made in China, m chọn loại hàng nội địa Nhật). Nhưng bị mua dư 1 cái, mầu đỏ.
Giá gốc 10.800¥. Để lại 2trieu 2. Ngày 28/8 hàng có ở Việt Nam!. Ai lấy ới e nhé


Facebook: https://www.facebook.com/chu.camnhung.7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *