Tôi thường có xu hướng rất sợ cảm giác đau khổ, nên hay lẩn tránh nó

Tôi thường có xu hướng rất sợ cảm giác đau khổ, nên hay lẩn tránh nó. Đôi lần, vì đau khổ, tôi ước, sẽ làm mọi điều để con gái nhỏ của tôi không phải đau khổ, để con bé luôn được an, yên.
Đem chia sẻ với một người bạn, bạn ngạc nhiên bảo tôi “là cuộc sống mà, không có khó khăn, không có đau khổ, thì sao gọi là sống!”.


Facebook: https://www.facebook.com/dinh.huyen1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *