Một chương trình hay cho sinh viên

Một chương trình hay cho sinh viên.
FPT Uni chưa bao giờ thiếu mentors, những sinh viên tình nguyện cố vấn học tập không thể nhiệt tình hơn.
Chỉ sợ còn đâu đó mentees chưa dám bước ra vùng an toàn của bản thân để gặp những người chắc chắn sẽ GIÚP BẠN TỐT LÊN!
Let’s join the learning advisor program 😀
Vũ Chí ThànhThu TràKhương BinoHằng Nguyễn Thị ThuPhương ThảoHoang HuongNguyễn Hà ThànhMai Lan TuongNguyễn Thị Mai PhươngNguyễn Thục


Facebook: https://www.facebook.com/phamtuyethanhha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *