Thành công không chỉ đến từ sự chăm chỉ mà còn cần sự khác biệt

Thành công không chỉ đến từ sự chăm chỉ mà còn cần sự khác biệt.
P/s: nhưng muốn khác biệt đầu tiên bạn phải cực kỳ chăm chỉ đã, helo chủ nhật.


Facebook: https://www.facebook.com/ttcpvnn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *