Bướng bỉnh không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi phải tỏ ra ngang bướng hơn 1 kẻ ngoan cố

Bướng bỉnh không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi phải tỏ ra ngang bướng hơn 1 kẻ ngoan cố. Nguyên tắc thể hiện rõ trong từng hành động mạnh mẽ và kiên định. Không thoả hiệp với bất kỳ ai, bất cứ điều gì.


Facebook: https://www.facebook.com/phamhuylongbds

One thought on “Bướng bỉnh không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi phải tỏ ra ngang bướng hơn 1 kẻ ngoan cố”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *