Trên đời đúng là lắm kiểu người,vừa ăn cắp vừa la làng

Trên đời đúng là lắm kiểu người,vừa ăn cắp vừa la làng….mà lại la liên tục…haizzTrên đời đúng là lắm kiểu người,vừa ăn cắp vừa la làng….mà lại la liên tục…haizz


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010824456000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *