Bụng càng ngày càng nặng nề khó chịu

Bụng càng ngày càng nặng nề khó chịu, càng lúc càng mệt mỏi, hơi tí là đau lưng ?Bụng càng ngày càng nặng nề khó chịu, càng lúc càng mệt mỏi, hơi tí là đau lưng ?


Facebook: https://www.facebook.com/mebutom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *