Trong tuần thì mong về sớm mà sao hôm nay thứ 6 lại chỉ muốn ngồi lại làm việc

Trong tuần thì mong về sớm mà sao hôm nay thứ 6 lại chỉ muốn ngồi lại làm việc, không muốn về là sao???
Why???Trong tuần thì mong về sớm mà sao hôm nay thứ 6 lại chỉ muốn ngồi lại làm việc, không muốn về là sao???
Why???


Facebook: https://www.facebook.com/ttcpvnn

20 thoughts on “Trong tuần thì mong về sớm mà sao hôm nay thứ 6 lại chỉ muốn ngồi lại làm việc”

  1. Ericsson mình thì thoải mái mà, không control thời gian, chỉ quan tâm kết quả công việc thôi nên nhiều hôm làm muộn thì hôm sau tôi ở nhà làm remote, hoặc 9h-9h30 mới tới nhưng có thể 7-8h tối mới về là chuyện bt, kaka

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *