từ giờ tôi sẽ rời eastside capital

từ giờ tôi sẽ rời eastside capital
tôi sẽ trở về cuộc sống riêng của một kẻ không đấu tranh cho người khác nữa
tôi không trách ai hết
cảm ơn các bạn về tất cả
đối với tôi mọi người vẫn là anh em
nhưng tôi không thể chịu thêm 1 ngày 1 giờ khi mà tôi cố gắng cho tất cả,còn các bạn thì như những kẻ hút cần lơ đãng trong mọi thứ,có những thứ rất nhỏ về ứng xử,về đối nhân xử thế còn không làm được,không thể đi xa cùng nhau được
đáng tiếc!!!!
#goodtime
#homies


Facebook: https://www.facebook.com/biboi.cfree

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *