Trẻ con sinh ra vốn dĩ đã là trẻ con, chẳng cần phải học, chỉ có người lớn mới phải học để làm bố làm mẹ cho…

Trẻ con sinh ra vốn dĩ đã là trẻ con, chẳng cần phải học, chỉ có người lớn mới phải học để làm bố làm mẹ cho đàng hoàng và ko làm con trẻ tổn thương. Các cuốn sách về nuôi dạy con, thực chất chính là dạy bố dạy mẹ.


Facebook: https://www.facebook.com/mebutom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *