Khách với chả khứa, Đặt cho cố vào xong Oder về thì như thế này, Haizzz, Thật sự là chán với cái kiểu như thế…

Khách với chả khứa
Đặt cho cố vào xong Oder về thì như thế này
Haizzz
Thật sự là chán với cái kiểu như thế này
Sau này nó vận hết cho vào người thì khổ
Đặt 2 con liền ms sợ xong nói chuyện kiểu có tiền vcd….=))
Đúng là nhà quê đ thể cư xử tử tế được


Facebook: https://www.facebook.com/biboi.cfree

4 thoughts on “Khách với chả khứa, Đặt cho cố vào xong Oder về thì như thế này, Haizzz, Thật sự là chán với cái kiểu như thế…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *