Sai lầm của chúng ta là luôn đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình ở đâu đó bên ngoài mà quên mất rằng bạn không…

Sai lầm của chúng ta là luôn đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình ở đâu đó bên ngoài mà quên mất rằng bạn không thể thay đổi hình ảnh trong gương nếu như trước tiên không thay đổi diện mạo của chính mình ở hiện tại .
Tập trung toàn bộ trí lực vào vấn đề ở hiện tại , ăn trong nó , ngủ trong nó , suy tư ve nó là cách duy nhất để có những giải pháp tuyệt vời cho mọi vấn đề.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009913414651

4 thoughts on “Sai lầm của chúng ta là luôn đi tìm giải pháp cho vấn đề của mình ở đâu đó bên ngoài mà quên mất rằng bạn không…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *