#Dexeryl 250 phiên bản cũ hạn dùng từ khi mở nắp 1 năm đã về thêm

#Dexeryl 250 phiên bản cũ hạn dùng từ khi mở nắp 1 năm đã về thêm
Giá 295k date mới nhất 2020 ah
Mẹ nào chưa kịp mua hoặc mua nhầm loại glycecol date 1 tháng thì nghiên cứu, loại này vừa to tiết kiệm, bôi người thoải mái luôn mà chất kem cũng khác hẳn loại gly mẫu mới!


Facebook: https://www.facebook.com/hoa.bjmbjm

5 thoughts on “#Dexeryl 250 phiên bản cũ hạn dùng từ khi mở nắp 1 năm đã về thêm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *