Cùng là 1 tảng đá :�1 nửa làm thành tượng Phật

Cùng là 1 tảng đá :�1 nửa làm thành tượng Phật .�1 nửa làm thành bậc thang .�Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng :�“ Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?! “�Tượng Phật trả lời :�“ Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, con ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn . “�Lúc đó bậc thang im lặng…�• Cuộc đời con người cũng thế :�- Chịu được hành hạ, �- Chịu được cô đơn�- Gánh được trách nhiệm, �- Vác được sứ mệnh !�Thì cuộc đời mới có giá trị… �=> Bài học kinh nghiệm;�- Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ.. vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần .�- Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, Thất vọng bao nhiêu, thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu.��(Nguồn: Internet)
Cảm ơn a D đã gửi thông điệp rất đúng thời điểm….


Facebook: https://www.facebook.com/phanhxuan

10 thoughts on “Cùng là 1 tảng đá :�1 nửa làm thành tượng Phật”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *