Con gái mẹ chọn đúng ngày lạnh nhất của mùa đông năm 1983 ,, chọn đúng ngày lạnh nhất trong vòng mấy chục năm để…

Con gái mẹ chọn đúng ngày lạnh nhất của mùa đông năm 1983 ,, chọn đúng ngày lạnh nhất trong vòng mấy chục năm để chào đời. Con là đứa cháu đầu tiên của ông bà nội, nhưng lại là cô bé út ít bên bà ngoại. Cái tên theo con đi đến hôm nay chính là cái tên bác Hoa Dung Pham đặt cho con … Và dì Phuc Pham đã nuôi con khôn lớn ..!!
Con yêu Mẹ v Bác và Dì ….


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358452066

20 thoughts on “Con gái mẹ chọn đúng ngày lạnh nhất của mùa đông năm 1983 ,, chọn đúng ngày lạnh nhất trong vòng mấy chục năm để…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *