Con cảm ơn Chúa đã tạo dựng con, đã gieo con vào một gia đình êm ấm, đã ban cho con những người cha, người mẹ tốt…

Con cảm ơn Chúa đã tạo dựng con, đã gieo con vào một gia đình êm ấm, đã ban cho con những người cha, người mẹ tốt nhất. Con cảm ơn Chúa đã cho con hiểu rằng, con chính là điều kỳ diệu của Chúa, là một mầm sống đã được chính tay Ngài gieo vào lòng thế giới và để con được lớn lên…..


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358452066

3 thoughts on “Con cảm ơn Chúa đã tạo dựng con, đã gieo con vào một gia đình êm ấm, đã ban cho con những người cha, người mẹ tốt…”

  1. Suốt đời “ Khắc Cốt , ghi Tâm “ , đừng phụ lòng Người đã giúp Mình qua cơn khốn khó . Là Người hiều biết , chính trực phài hiểu rõ điều này .
    Nhớ nhé … Cong Chảnk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *