16-1, Thấm !!!, Em đã đi qua hơn nửa chặng đường đời

16-1
Thấm !!!
Em đã đi qua hơn nửa chặng đường đời.
Nên thấu lòng người đàn bà bốn mươi
Cái tuổi chín mùi để nhận ra tất cả.
Nhân tình, thế thái… Dương gian…Vất vả
Đàn bà sau bốn mươi chỉ ước mong.
Sống cho gia đình, cho chồng con là đủ.
Những hoài bão của một thời ấp ủ.
Sâu chi mà qua đáy cơi trầu…‍♀️‍‍‍
P/s: Đàn ông nông cạn giếng khơi, Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu


Facebook: https://www.facebook.com/honglien3009

10 thoughts on “16-1, Thấm !!!, Em đã đi qua hơn nửa chặng đường đời”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *