Sáng ăn tô mì chay 10k, trưa thì cơm chay 10k, chiều ngán thì ăn hủ tiếu chay 10k

Sáng ăn tô mì chay 10k, trưa thì cơm chay 10k, chiều ngán thì ăn hủ tiếu chay 10k. Lâu lâu ngán nữa thì nhịn ăn…
Tháng tiền ăn sài max 900k. Chi tiêu lặt vặt nữa hết chưa đến 3tr/tháng. @@
Biết đủ là đủ. Tháng chỉ mong kiếm 5tr đủ sống qua ngày. Tâm an vui là được rồi. =))


Facebook: https://www.facebook.com/tranthinhlam02

15 thoughts on “Sáng ăn tô mì chay 10k, trưa thì cơm chay 10k, chiều ngán thì ăn hủ tiếu chay 10k”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *