Tao biết mày vẫn đang follow và support team, mọi thứ vẫn đang chạy ngọt & kế thừa tốt những nền tảng mày để lại

Tao biết mày vẫn đang follow và support team, mọi thứ vẫn đang chạy ngọt & kế thừa tốt những nền tảng mày để lại.
ATP sẽ không thể được như bây giờ nếu như không có sự nổ lực với 300% sức lực of mày trong nhiều năm qua…
Giờ kiếm thằng bạn đủ tầm để ngồi chửi nhau & tranh luận như mày khó vãi. :'(


Facebook: https://www.facebook.com/tranthinhlam02

10 thoughts on “Tao biết mày vẫn đang follow và support team, mọi thứ vẫn đang chạy ngọt & kế thừa tốt những nền tảng mày để lại”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *