Đóng lại, rồi tự mở ra

Đóng lại, rồi tự mở ra. Năm mới mọi việc hanh thông. Không thể chu toàn tất cả nên cứ làm điều mình thích. Cứ tạm làm bạn với 4 bức tường. Gặm nhắm nỗi đau rồi nỗi đau cũng qua. Xin lỗi người thân, một nửa yêu thương vì máu lên não nhanh. 990 – Giàu, giàu nhưng cô đơn.


Facebook: https://www.facebook.com/thaihai07

2 thoughts on “Đóng lại, rồi tự mở ra”

    1. Sáng mai … nó sẽ viết một dòng tút ….
      _ sáng nay… cỡi quần xong phải kéo phẹc mơ tuya lại vì nhớ lại dòng tút tối qua mình có nói mở rồi đóng….
      Uyên Phạm Tiến Phạm

Trả lời Trần Hữu Nghĩa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *