Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi

Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi ..
Tôi thích giá lạnh … vì sống trong đó chẳng ai biết bờ vai tôi run lên vì cô đơn ..
Tôi thích bóng đêm… vì ẩn trong nó tôi không phải cố gắng cười gượng gạo ☔️


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358452066

10 thoughts on “Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *