Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ sớm rất tốt, lúc đầu chỉ là sở thích sau đó sẽ là thói quen

Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ sớm rất tốt, lúc đầu chỉ là sở thích sau đó sẽ là thói quen… Ba mẹ chỉ cần định hướng và chọn lọc khi con làm quen với việc đọc sách, sau đó là các em ý sẽ tự biết cái gì nên đọc cái gì không.


Facebook: https://www.facebook.com/vthuhien1985

30 thoughts on “Hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ sớm rất tốt, lúc đầu chỉ là sở thích sau đó sẽ là thói quen”

  1. chị hiền quá toàn bị em bắt nạt nên là tủi thân đó chị, với lại trước chị ý được chiều được bế không ai biết mà, giờ bế em chiều em, có chị ý biết nên ghanh tỵ nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *