Giao tiếp sai với cơ thể , thì thầm tôi muốn gầy thêm vài cân nữa , giờ y rằng cầu được ước thấy, ho rũ rượi…

Giao tiếp sai với cơ thể , thì thầm tôi muốn gầy thêm vài cân nữa , giờ y rằng cầu được ước thấy, ho rũ rượi một tuần nay, vác thân lên sư phụ cầu cứu, biết a từ hồi bầu bạn Bin, hồi... Read More

Mẹ đã mời ông già Noel về nhà mình theo ước nguyện của con, nhờ ông bà ngoại mẹ đã có một tuổi thơ đẹp, giờ…

Mẹ đã mời ông già Noel về nhà mình theo ước nguyện của con, nhờ ông bà ngoại mẹ đã có một tuổi thơ đẹp, giờ là lúc mẹ kiến tạo cho con một ký ức tuổi thơ để mỗi khi nghĩ về con thấy ấm... Read More