Con trai ko những hiếu với Mẹ mà rất hiếu bạn nữa, đi đâu cũng kè kè mấy đứa bạn học từ nhỏ mới chịu á,…

Con trai ko những hiếu với Mẹ mà rất hiếu bạn nữa, đi đâu cũng kè kè mấy đứa bạn học từ nhỏ mới chịu á
P/s: con lớn rồi chỉ thik đi với bạn thôi nếu Mẹ muốn đi với con thì phải chịu‍♀️… , uh ok Mẹ chịu chứ ko ở nhà mm tự kỷ à‍‍


Facebook: https://www.facebook.com/honglien3009

3 thoughts on “Con trai ko những hiếu với Mẹ mà rất hiếu bạn nữa, đi đâu cũng kè kè mấy đứa bạn học từ nhỏ mới chịu á,…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *