6-12-2017✍️️, Tất cả những gì chúng ta có là kết quả của những gì chúng ta nghĩ và đã hành động,, Tâm trí là…

6-12-2017✍️️
Tất cả những gì chúng ta có là kết quả của những gì chúng ta nghĩ và đã hành động,
Tâm trí là quan trọng
Chúng ta thường xuyên nghĩ cái gì thì kết quả sẽ trở thành cái đó. ✍️️
P/s:Trong cuộc sống có lẽ nên mắt nhắm
mắt mở liệu có an yên ko nhỉ ‍♀️


Facebook: https://www.facebook.com/honglien3009

4 thoughts on “6-12-2017✍️️, Tất cả những gì chúng ta có là kết quả của những gì chúng ta nghĩ và đã hành động,, Tâm trí là…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *