4-12-2017, Đã đến lúc bỏ qua những điều nhỏ nhặt và tập trung vào những thứ thật sự quan trọng với bản thân mình

4-12-2017
Đã đến lúc bỏ qua những điều nhỏ nhặt và tập trung vào những thứ thật sự quan trọng với bản thân mình.Hy vọng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi sống một cuộc sống có ý nghĩa và có mục đích
P/s: Anne Karpf – tác giả của cuốn How to Age – đã miêu tả vai trò quan trọng của những người già bằng cách ví von họ là “người canh giữ tương lai”‍♀️


Facebook: https://www.facebook.com/honglien3009

3 thoughts on “4-12-2017, Đã đến lúc bỏ qua những điều nhỏ nhặt và tập trung vào những thứ thật sự quan trọng với bản thân mình”

Trả lời Hồng Vân Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *