Nhân ngày toàn quốc kháng chiến e đại diện lực lượng HKVN, VTV, CA, Bsy, dược sỹ đã tặng a cả L

Nhân ngày toàn quốc kháng chiến e đại diện lực lượng HKVN, VTV, CA, Bsy, dược sỹ đã tặng a cả L.V.Sâm cái ái a ấy ưa thích rồi nhé ( KAppa…cứ có K là yêu rồi….phải k Ka Cún Cốc)….a Ngô Lâm Phương, Lão Gia Hồ, Huy Iron, e Bui The Hung, Nguyễn Đức Mạnh, Sinh Cát Linh, Nguyễn Đức Giang….chỉ việc chúc mừng thôi nhé


Facebook: https://www.facebook.com/hai.camso.3

10 thoughts on “Nhân ngày toàn quốc kháng chiến e đại diện lực lượng HKVN, VTV, CA, Bsy, dược sỹ đã tặng a cả L”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *