Người THẮNG CUỘC chính là người KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ

Người THẮNG CUỘC chính là người KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ.
#Một chặng đường khá dài cho một điểm đến, dù điểm đến ấy sẽ là cả một Cánh Đồng bất tận hay chỉ là một Khu Vườn nho nhỏ thì tôi nghĩ nó vẫn rất đáng để tôi quyết định bước đi.
Vì:
Đi để biết rằng tôi đã có thể tự quết định và tự bước đi trên chính đôi chân của mình,
Đi để biết rằng trên đoạn đường ấy tôi đã làm được những gì và đã trưởng thành như thế nào,
Đi để biết rằng tôi đã có chuỗi ngày hạnh phúc và tuổi trẻ của mình đã thay đổi ra sao,
Đi để biết rằng thực hiện được một giấc mơ chẳng phải là điều quá đổi dễ dàng,
Và đi để tôi hiểu ra rằng, thắng được Người Khác không bằng tự thắng chính Bản Thân mình.
Nên:
An Nhiên, Mĩm Cười, Thở, Bước Đi và Đón Nhận Hạnh Phúc vì Đời Vẫn Đẹp Tựa Cành Hoa!
#LinhNgoc14/12/2017


Facebook: https://www.facebook.com/linh.tieu.5817300

4 thoughts on “Người THẮNG CUỘC chính là người KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ GIẤC MƠ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *