Đừng sinh ra, đừng gặp gỡ, 11 năm tưởng nhanh hóa ra chậm

Đừng sinh ra, đừng gặp gỡ, 11 năm tưởng nhanh hóa ra chậm. Thực tế khác hoàn toàn với ảo mộng. Nếu khi đó không là yahoo. Bây giờ là FB, Zalo hay n thứ mạng xã hôi. Nếu cuộc đời không có từ Nếu thì mọi việc cũng giản đơn hơn. Nếu nên phải xin lỗi và tha thứ. Quy luật nó là vậy.
Thà là bình thường còn hơn danh vị quyền lực đến nỗi gặp nhau đơn giản là cốc caphe đôi khi còn khó. Khi trên đỉnh người ta thường quên những thâm tình trong quá khứ. Ừ thì thôi vậy. Mọi vĩ nhân đều từng là một đứa trẻ.
P/S: Thanks ku em Duy Anh đàn quá chuẩn.


Facebook: https://www.facebook.com/thaihai07

10 thoughts on “Đừng sinh ra, đừng gặp gỡ, 11 năm tưởng nhanh hóa ra chậm”

Trả lời Dao Dung Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *