BITCONNECT ROADMAP 2018, , Tháng 3:, Thay đổi thuật toán biến động giá -> khả năng có thể thay đổi lãi dao động ngày

BITCONNECT ROADMAP 2018

Tháng 3:
Thay đổi thuật toán biến động giá -> khả năng có thể thay đổi lãi dao động ngày.
Tăng thêm trading BCC với các coin khác -> tăng volume trade BCC -> tăng tính thanh khoản của coin BCC.
Tháng 2+4:
Tổ chức các cuộc thi marketing online: seo youtube, seo clip, seo content, seo ảnh (tương tự seo instagram). Tặng thưởng. -> đẩy mạnh quảng cáo và kích cầu thị trường.
Tháng 5:
Bán BCC và BTC về tiền mặt -> tăng tính thanh khoản BCC và BTC -> tạo thêm tính Bank cho BCC và BTC.
Tháng 6:
Mở cửa hàng Bitconnect Store -> Store Online -> Shopping Online -> Thương Mại Điện Tử -> Tăng thêm nguồn thu cho BCC, cộng đồng có thêm 1 kênh mua sắm -> tăng volume trade BCC và BTC -> tăng độ phổ biến của BCC và BTC, ứng dụng Coin vào đời sống thực.
Tháng 7+8:
Tạo thêm 1 hoặc vài chế độ đầu tư hấp dẫn mới bên cạnh Stake – Trade – Lend – Reinvest (Mine đã dừng).


Facebook: https://www.facebook.com/LeoDilac

15 thoughts on “BITCONNECT ROADMAP 2018, , Tháng 3:, Thay đổi thuật toán biến động giá -> khả năng có thể thay đổi lãi dao động ngày”

  1. chủ đạo 2018 vẫn là tái lend và rút chi tiêu + hồi vốn bớt. Vì nhìn vào road map, họ vẫn tập trung chủ yếu Marketing => vẫn cần thêm cộng đồng và nguồn vốn mới.
    Mảng Giáo Dục về crypto và việc thêm 1 kênh invest mới, sẽ dùng để phân tán số lượng tái nạm hiện đang càng lớn.
    Chiến lược!

    1. Em chờ đợi và hi vọng các dự án về giáo dục, y tế, sức khỏe và an sinh xã hội, đây đều là các dự án đầy tiềm năng, bên cạnh 2 dự án BCC Pay và Shopping online.

Trả lời Quang Sy Ho Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *