Cứ nghe, cứ đọc các bài viết về bạo hành trẻ em là thắt hết cõi lòng

Cứ nghe, cứ đọc các bài viết về bạo hành trẻ em là thắt hết cõi lòng… giờ làm gì cũng để nó trong lòng mà ôm mới yên tâm… đêm ngủ có tỉnh dậy mấy lần cũng phải quờ tay qua 2 bên ôm hai đứa cho chắc…Rồi vợ chồng tự bảo với nhau, có chuyện gì cũng…cố một chút, cố mấy chục năm nữa thôi để con đỡ khổ…


Facebook: https://www.facebook.com/vthuhien1985

25 thoughts on “Cứ nghe, cứ đọc các bài viết về bạo hành trẻ em là thắt hết cõi lòng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *