Tháng 12 về, có lạnh lắm không A, Nỗi nhớ mong manh, chòng chành rồi vỡ, Tháng 12 về, trong E vẫn còn bỡ ngỡ, Chúng ta…

Tháng 12 về, có lạnh lắm không A
Nỗi nhớ mong manh, chòng chành rồi vỡ
Tháng 12 về, trong E vẫn còn bỡ ngỡ
Chúng ta vẫn ở hai đầu… nỗi nhớ chơi vơi…
Tháng 12 về, cảm xúc buông lơi
A nhớ E không? nhiều như E đã nhớ
Tháng 12 về, mang cho E hơi thở
Hơi thở nồng nàn làm lỡ một hồn thơ.
Tháng 12 về cây lá xác xơ?
Xuân đến đông sang, lòng E bơ vơ lắm!
Tháng 12 về, E không còn nghe nắng ấm
Bởi A là mặt trời nhưng lại không sưởi ấm nơi E !!


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358452066

4 thoughts on “Tháng 12 về, có lạnh lắm không A, Nỗi nhớ mong manh, chòng chành rồi vỡ, Tháng 12 về, trong E vẫn còn bỡ ngỡ, Chúng ta…”

  1. … Em luôn làm cho anh nhớ đến Hà Nội… Nhưng hình ảnh em pots lên… Phảng phất… Giống như… Ở phố Triệu Việt Vương… Khi anh bay ra Hà Nội hay đến… Ngồi… Cafê…
    … Và noi đó đã lâu lắm rồi… Là nhà của một mối tình đầu… Thời me /sau… LIKE…!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *