Nghe bảo bác già “tấm gương sáng ấu dâm” này nhận 3 năm mà có nguy cơ treo, không biết có phải không nhỉ?, Mà nghe đâu…

Nghe bảo bác già “tấm gương sáng ấu dâm” này nhận 3 năm mà có nguy cơ treo, không biết có phải không nhỉ?
Mà nghe đâu con bác cũng đi tù 20 năm.
Đốt gì mà toàn để quẹt xa thế. Làm xúc phạm những tự thiêu. Lại còn tự tử nhờ quay phim nữa.
Được tha sống thì dốc hết tiền đi làm từ thiện đi, kẻo những ng phẫn uất đến thiết hết cả nhà đấy, cha già súc sinh


Facebook: https://www.facebook.com/tieu.bao.sg

15 thoughts on “Nghe bảo bác già “tấm gương sáng ấu dâm” này nhận 3 năm mà có nguy cơ treo, không biết có phải không nhỉ?, Mà nghe đâu…”

    1. cha già khốn đó cũng được an toàn trong tù thôi, vì có “điều kiện”, chứ không thì loại phạm này mà vào tù thì chỉ chờ khiêng xác ra! Nhưng suy đi nghĩ lại, cha khốn ở ngoài đời cũng có cái hay của nó !

  1. Anh không đồng ý với em. Ông bác này đã già rồi phải tôn trọng bác. Làm gì làm cũng phải trói ổng lại, làm giàn hỏa thiêu, đưa ổng nằm lên ngay ngắn. Sau đó, châm lửa đốt cho đàng hoàng em à :v :v

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *