Mình vừa tiếp nhận thêm một bé 8t bị hội chứng APERTS ở Ninh Thuận, cũng tương tự như bé Minh Anh ở Bình Thuận,…

Mình vừa tiếp nhận thêm một bé 8t bị hội chứng APERTS ở Ninh Thuận, cũng tương tự như bé Minh Anh ở Bình Thuận, dính các ngón hai bàn tay, hai bàn chân, bất thường sọ não, hàm mặt. Nhưng điều bất... Read More

Chia sẻ của một người mẹ! Khi nuôi con các mẹ mong muốn điều gì nhất ạ? Chắc chắn đó là sức khoẻ của các con

Chia sẻ của một người mẹ! Khi nuôi con các mẹ mong muốn điều gì nhất ạ? Chắc chắn đó là sức khoẻ của các con. Tuy nhiên hầu hết những đứa tre bây giờ mặc dù được bố mẹ chăm bẵm rất... Read More