Thế hệ đi trước bảo: chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm ^^ thế mà năm mình thi được 23 điểm còn lo phải học…

Thế hệ đi trước bảo: chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm ^^ thế mà năm mình thi được 23 điểm còn lo phải học cao đẳng ^^ 4 năm ra trường và 10 năm đi dạy cũng qua nhiều giai đoạn thăng trầm... Read More

Em 43 tháng, Cách đây vài tháng thôi, mẹ đi đâu là em theo sát đó, mẹ không cho đi cùng là em lăn ra ăn vạ, đánh bất…

Em 43 thángCách đây vài tháng thôi, mẹ đi đâu là em theo sát đó, mẹ không cho đi cùng là em lăn ra ăn vạ, đánh bất kỳ ai ở gần và gào thét vang dội Giờ thì ẻm chịu nghe mẹ phân tích để quyết... Read More

QUYỀN LỰC MỀM �PHỤ NỮ��Quyền lực mềm�Có phải chăng đó là món quà tuyệt vời�Mà Tạo Hóa đã ban tặng cho…

QUYỀN LỰC MỀM �PHỤ NỮ��Quyền lực mềm�Có phải chăng đó là món quà tuyệt vời�Mà Tạo Hóa đã ban tặng cho Phụ Nữ�Đó là sự tinh tế, đáng yêu, dịu dàng, thấu hiểu�Là sự thông minh,... Read More