Sáng nay mìn bảo chồng: Em đi làm lông mày đây, thấy sao chỗ nào cũng

Sáng nay mìn bảo chồng: Em đi làm lông mày đây, thấy sao chỗ nào cũng… lắm lông mà lông mày với lông mi vừa ít vừa lên chậm quá!
Chồng có vẻ rất nghiêm trọng: đứa bạn anh đang kêu bị rụng hết lông mày do săm siếc gì rồi, giờ nhìn ghê lắm, thôi để vậy đến 80 tuổi rụng hết là vừa &*&*(^
Đùa à, rụng hết sao được, chỉ có điều phải học kẻ lông mày thôi, haha


Facebook: https://www.facebook.com/vthuhien1985

50 thoughts on “Sáng nay mìn bảo chồng: Em đi làm lông mày đây, thấy sao chỗ nào cũng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *