Thái Bình có cái Cầu Bo, Có nhà máy cháo có lò đúc muôi , Thái Bình là đất ăn chơi, Tay bị tay gậy khắp nơi tung…

Thái Bình có cái Cầu BoCó nhà máy cháo có lò đúc muôi Thái Bình là đất ăn chơiTay bị tay gậy khắp nơi tung hoành ........Làm mọi cách để có cái hình, mục đích vì đọc được mấy câu thơ... Read More