LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH…
– Xác định mục đích kinh doanh
– Xác định sản phẩm cần bán
– Xác định chiến lược và thị trường nhắm đến
– Thương hiệu, định vị?
– Ngân sách, kế hoạch nhân sự..,
– Khác biệt là gì?
– Mục tiêu đạt được sau: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm…
– …
Nếu bạn đang kinh doanh, thì vẫn phải refresh và lập lại kế hoạch kd liên tục để update…
Có bản kế hoạch, bạn mới thực sự biết mình cần phải làm gì và focus vào nó?


Facebook: https://www.facebook.com/tranthinhlam02

20 thoughts on “LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *