Đội hình gần 20 nhân sự of ATP trung bình tuổi chỉ ở khoảng 22-23t

Đội hình gần 20 nhân sự of ATP trung bình tuổi chỉ ở khoảng 22-23t. Rất trẻ và hiếu chiến…
Vẫn cần bổ sung thêm người làm full time. Run dự án media giai đoạn tới. Yêu cầu có kinh nghiệm 1-2 năm về mkt online (plan, chạy ads, content, seo,…). Ae nào quan tâm gửi cv ứng tuyển qua email tranthinhlam@gmail.com nhé!


Facebook: https://www.facebook.com/tranthinhlam02

10 thoughts on “Đội hình gần 20 nhân sự of ATP trung bình tuổi chỉ ở khoảng 22-23t”

Trả lời Minh Leo Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *