NGHI LỄ BIẾT ƠN, Xin cảm ơn cho tôi thêm một ngày nữa, cho tôi thêm một ngày để sống, một ngày nữa để tôi thể…

NGHI LỄ BIẾT ƠN
Xin cảm ơn cho tôi thêm một ngày nữa, cho tôi thêm một ngày để sống, một ngày nữa để tôi thể hiện bản thân mình.
Cảm ơn vì sức khỏe tốt của tôi. Tất cả năm giác quan của tôi. Cảm ơn vì tôi có thể cảm nhận cơ thể của mình ngay bây giờ. Cảm ơn vì trí nhớ của tôi, sự sáng tạo của tôi, sự thông minh của tôi.
Cảm ơn vì những cơ hội được học hỏi, để cải thiện chính mình. Cảm ơn vì gia đình tôi.
Cảm ơn và biết ơn tất cả những thành viên có mặt trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn vì tất cả những cơ hội tôi có được. Cơ hội để học hỏi, để làm việc và để thể hiện bản thân mình. Tôi cảm thấy đầy may mắn. Cảm ơn vì tất cả những món đồ mà tôi đang sở hữu, những cuốn sách, ngôi nhà của tôi, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ nhỏ nhặt mà tôi đang sở hữu. Tôi cảm thấy đầy tri ân.
Tôi yêu bạn.
Tôi xin lỗi bạn.
Làm ơn hãy tha thư cho tôi
Xin cám ơn…


Facebook: https://www.facebook.com/hoa.bjmbjm

One thought on “NGHI LỄ BIẾT ƠN, Xin cảm ơn cho tôi thêm một ngày nữa, cho tôi thêm một ngày để sống, một ngày nữa để tôi thể…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *