, 1000 năm trước người ta gọi vợ là Nương tử, 500 năm trước người ta gọi vợ là Thê tử, Còn bây giờ người ta…

1000 năm trước người ta gọi vợ là Nương tử
500 năm trước người ta gọi vợ là Thê tử
Còn bây giờ người ta gọi vợ là Sư tử
Còn tương lai người ta sẽ gọi vợ là Bom Nguyên Tử
P/s : chồng e bảo ” e ơi chuẩn chưa, e cung sư tử mà nhà lại ở Hà đông kìa” kèm theo điệu cười khoái chí …. Ghét thật


Facebook: https://www.facebook.com/hoa.bjmbjm

2 thoughts on “, 1000 năm trước người ta gọi vợ là Nương tử, 500 năm trước người ta gọi vợ là Thê tử, Còn bây giờ người ta…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *