Tôi không có chút quyền uy gì trong suy nghĩ của anh bạn nhỏ

Tôi không có chút quyền uy gì trong suy nghĩ của anh bạn nhỏ…
Đơn giản Tôi chỉ là một bà chị già, lắm lời…
Đơn giản anh bạn nhỏ chưa hề xem Tôi là quan trọng nhất, Tôi chưa hề là chị cả, chưa hề là gia đình…Tôi chỉ là bà chị đơn thuần!!!
Anh bạn nhỏ đang lớn…Tôi mừng vì điều đó, Tôi hãnh diện nhưng không ai hiểu!!!
#XinlỗiTôilàbàchịvôdụng
#Xinlỗibamẹ
#Cònquátrẻconkhimuốnlênmặtdạyđời1aiđó


Facebook: https://www.facebook.com/tran.lantrinh

5 thoughts on “Tôi không có chút quyền uy gì trong suy nghĩ của anh bạn nhỏ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *