Hướng dẫn Shipper chia sẻ vị trí với Điều Phối qua Google Map

Hướng dẫn Shipper chia sẻ vị trí với Điều Phối qua Google Map. Từ nay khỏi phải chia sẻ 60 phút qua Fb messenger nữa. Lợi ích:
– Thao tác 1 lần được cả ngày
– Không cần thông báo Vị Trí, Cung đường nữa
– ĐP quản lý tất cả shipper trên 1 màn hình duy nhất
– Dễ dàng kết nối các shipper gần nhau
Cách làm: Hướng dẫn theo ảnh
(1) Mở bản đồ Google Map. Ấn vào nút Menu
(2) Kéo xuống chọn vào “Cài đặt”
(3) Chọn “Cài đặt vị trí Google”
(4) Chọn “Chia sẻ thông tin vị trí Google”
(5) Ấn dấu + để thêm Email của Điều Phối cần chia sẻ
(6) Chọn “Cho đến khi bạn tắt tùy chọn này” hoặc có thể chọn khung giờ theo ca làm việc / Ấn “Chọn người”
(7) Thêm email “tranthanhthuy0424@gmail.com” / Ấn “Chia sẻ”
Các điều phối test luôn và hướng dẫn ae shipper nhé!!!


Facebook: https://www.facebook.com/le.fikhoa

2 thoughts on “Hướng dẫn Shipper chia sẻ vị trí với Điều Phối qua Google Map”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *